Alacak Takibi

Ticari olarak ilişki içinde olduğunuz bir kişi hakkında alacak ve haciz davası açabilir, haklı olduğunuz durumda alacağınızı, kişinin sahip olduğu mallar ile tahsil edebilirsiniz. Ancak mallarını sizin bilmediğiniz bağlantılarını kullanarak, bilmediğiniz bir yere götürdüklerinde ve orada sakladıklarında nerede olduğunu bilmediğiniz için alacağınızı tahsil edemezsiniz. Bu durumda profesyonel olarak takip ve araştırmaya ihtiyacınız olur. Sizin verdiğiniz bilgiler ile birlikte bizler bilmediğiniz bağlantıları ortaya çıkararak mallarını nerede depoladığını, kimlerle ilişki içinde olduğunu öğrenerek mahkemede kullanabileceğiniz resmi evrak ve kanıtlar sunarız. Bu takip sonucunda haklılığınızın kanıtlanmasını ve alacağınızın tahsil edilmesini sağlarız.